1930-1939

Zuid-Europa blijft trekken. In 1930 maakt hij een studiereis naar Corsica. Deze reis wordt bekostigd door koningin Wilhelmina, die in gezelschap van prinses Juliana een tentoonstelling bezoekt en een schilderij koopt.

Hij exposeert bij vooraanstaande kunsthandels als Vecht, Aalderink en Van Lier. De pers heeft veel aandacht voor zijn werk en is hem over het algemeen gunstig gezind.


Zelfportret, schilderij, jaren 30

 

Jack Hamel is niet gauw over zichzelf tevreden. Hij wil alles: vorm, modelé, licht, kleur, compositie, een mooie verfmaterie.
Algemeen Handelsblad, 21 maart 1936
  Hamel is de toegewijde vertolker van de wezenlijke vreugde om het aardsche leven, om het bestaan van mensch en wereld op zichzelf. Men kan het zien aan zijn figuren, maar niet minder aan zijn landschappen.
De Tijd, 15 maart 1937
  Deze schilder zoekt geen bijkomstige effecten, en opzienbarende tendensen in zijn kunst, doch weet te treffen door zijn spontane visie en natuurlijkheid.
Het Vaderland, 12 maart 1937

 

 

 

Jack Hamel in zijn atelier in de Zomerdijkstraat, 1935
Jack Hamel in zijn atelier in de Zomerdijkstraat, 1935

 

 

 


Tentoonstellingsaffiche, aquarel

 

Hij wordt lid van de kunstenaarsverenigingen Arti et Amicitiae, De Haagse Kunstkring en de Gooise Schildersvereniging en neemt veelvuldig deel aan groepstentoonstellingen. Met De Onafhankelijken exposeert hij verschillende keren in het Stedelijk Museum in Amsterdam.

In 1937 heeft hij een tentoonstelling bij kunsthandel De Ronde Brug op de Reguliersgracht in Amsterdam, die wordt gerund door zijn vrouw. Ook Arnout Colnot, Germ de Jong, Dirk Filarski en Jan Sluijters exposeren er.

 

Er worden drie zoons geboren: Vincent (1931), Niels (1933) en Jules (1938). Net als hun oudere broer treden zij in de voetsporen van hun vader. Vincent en Niels worden schilder, Jules wordt acteur.

De zomers brengt hij met zijn gezin door in een vakantiehuisje op de Veluwe bij Garderen. Hij schildert hier veel heidelandschappen.


Gezicht op Garderen, schilderij